Chủ đầu Tư Gamuda Berhad

Chủ đầu tư Gamuda Berhad Gamuda land Việt Nam được thành lập vào năm 2007 quản lý dự án Gamuda city. Gamuda land là công ty con của Gamuda Berhad tập đoàn xây dựng, kỹ thuật và phát triển cơ sở…

Read More
Search